Holistisk hälsa

Ordet ”holistisk” kan översättas till ”helhet”. Utifrån ett holistiskt perspektiv behöver vi vårda och samarbeta med alla delar i vår kropp för att nå balans i livet – fysiskt, mentalt, emotionellt, socialt och andligt/själsligt. 
 

Kropp - Sinne - Själ 


Alla delar hänger ihop som en helhet och påverkar varandra. För att kunna utveckla vår hälsa behöver vi uppmärksamma alla dessa delar och sträva mot att få dem i balans efter våra egna personliga behov och mål. 

chikitsa aum

"Chikitsa" är sanskrit och betyder behandling.

"Aum" är sanskrit och en helig skrift/stavelse som symboliserar den hinduiska världssjälen, det gudomliga och hela universum.
 Man kan säga att tecknet är tecknet för Alltet "Allt är ett".
Aum är också ett vanligt använt mantra.

"Triangeln" 
För mig symboliserar den chakrana där man i yogan talar om de tre nedre chakrana och de tre övre chakrana och där hjärtchakrat är centralpunkten som binder samman alla chakran, punkten där ande och materia möts.
Den nedre triangeln – de tre nedersta chakrana - står för grundning, att stå stadigt, relationer och kraft. Den mer fysiska synen på livet.
Den övre triangeln – de tre översta chakrana - står för en högre medvetenhet, intuition, kommunikation och sanning. Den mer andliga synen på livet.

lotusblomman

Lotusblomman är en symbol för  renhet, visdom och andlig utveckling och kraft. Kronbladens öppnande symboliserar själens utveckling. Den har rötterna i dyn, växer uppåt genom grumliga vatten och blommar i solens och himlens ljus.
Leran talar om en gemensam grund som alla människor delar. Om vi ska sträva att få mer kunskap, mer vänlighet och mer medkänsla måste vi ha som avsikt att växa som en lotus och öppna varje blomblad ett för ett.
Kärlek, empati, medkänsla, förlåtelse och relationer är vägarna mot ökad medvetenhet och självkännedom.
Lotusblomman är också en symbol för kronchakrat, som med sina tusen kronblad öppnar upp till oändligheten.